Минаване през прозорци
Групов бой
Про реклама
Застрелване

Поради широкия спектър на каскадьорската дейност и уникалността на конкретните сцени не всички каскади могат да се обособят в горепосочените групи. Тази група обхваща всички останали елементи на физическо изпълнение изискващи специфични умения и знания, подготовка на каскади, съчетаване с актьорска игра и други елементи от дейността на специалистите на Стънт Фактори ЕООД.