Cable Cam Service

Какво правим в MSD 3D Cable Cam

Когато има нужда от движение на камера или човек в пространство, но това не може да се постигне чрез Dolly, кран, steady cam, дрон, camera car или на ръка, се използва система от въжета наречена CABLECAM.

 • Когато камерата трябва да се движи с висока скорост и да спре на точно определена позиция, ниско над земята или на произволна височина;
 • Когато искаме да контролираме ускорението при тръгване или спиране, за да постигнем плавно движение на камерата;
 • Когато траекторията е сложна, като например движение по окръжност, спирала, издигаща се спирала или други и трябва да се повтаря с точност до десети от милиметъра отново и отново;
 • Когато имаме нужда от възможността да програмираме движението на самата камера по всички оси.

MSD 3D Cable Cam®

Видове движение

 • Линейно (движение по една ос/въже) хоризонтално или вертикално с една лебедка.
 • В една равнина (напред-назад и нагоре-надолу) с две лебедки.
 • В триизмерното пространство (навсякъде в пространството) с четири лебедки.
 • Независимо движение (няколко въжета осигуряват независимото движение на отделни предмети, които могат да се движат заедно или поотделно в сложна хореография.

Нашият екип осигурява изграждането на всички видове системи от въжета.

От най-простите:

 • Дърпане на камерата или изпълнител на ръка;
 • Движение на лека камера и стабилизирана глава по едно въже хоризонтално;
 • Спускане на камера или изпълнител на ръка през протриващо устройство.

До най-сложните:

 • Изграждането на системи от макари с цел механично предимство;
 • Движение на камера, човек или други предмети в 2 и 3 измерното пространство посредством компютърно програмирани лебедки (winches);
 • Осигуряване на изпълнители или камера да се движат с висока скорост нагоре (излитане), надолу (падане) или в която и да е посока по предварително зададена траектория;
 • Ефект на излитане причинено от взрив на няколко човека или други предмети едновременно посредством пневматична система с високо налягане (ratchet).