С посещаването на официална сайт на Стънт Фактори асоцииран с домейна stuntfactory.eu и всички негови директории, страници, поддиректории и галрии Вие се съгалсявате съследните условия на ползване на сайта:

Терминология:

1.) Сайт - интернет адресът на Стънт Фактори - stuntfactory.eu и всички негови поддомейни, страници, снимки, видео и информация.

2.) Екип - екипът на Стънт Фактори, които поддържат и разработват сайта на Стънт Фактори.

3.) Информация - информация под всякаква форма - текстова, графична, видео файлове, графични елементи, кодове на страниците.

1. Информация от сайта може да се използва единствено за лична употреба за получаване на информация и контактни данни за екипът и неговата дейност.

2. Използване на информация от сайта е строго забранено и всеки опит за използване на информация под каквато и да било форма ще бъде подведено под всички законови действия, за подвеждане по отговорност на лицата извършили залоупотребата.

3. Контактна информация на всеки от екипът може да използвана единствено с цел свързване с членове на икпът, отправяне на запитване и или получаване на друга информация, която изисква отговор от член на екипът на Стънт Фактори.

4. Опити за злоупотрени с кодове на сайта, опити за разполагане на нежелани скриптове, дейност затрудняваща коректната функционалност на сайта и всички сходни на тези действия са забранени.

5. Всички права на информацията поместена в сайта са запазени.