нинджа Техническо осигуряване
каскадьорско Техническо осигуряване
бойно Техническо осигуряване
подготовка на Техническо осигуряване

Високо-технологичен и необходим елемент от каскадьорската дейност, който значително повишава нивото на всички видове каскади и заснемането на такива. Освен богата гама от оборудване и опит в тази дейност, специалистите на Стънт Фактори ЕООД предлагат оригинални решения и ноу хау за конкретните нужди на продукцията.