групови Падания
Падания от високо
нинджа Падания
каскадьорски Падания

Паданията от височини са каскади изискващи специфични умения и контрол на отскачане/пропадане съчетан с перфектна координация в условията на свободно падане и умение да се посрещне приземяването по оптималния безопасен начин. Те могат да бъдат върху осигуровки предварително изчислени, подсигурени и подредени от специалистите; във вода; а също и без допълнителна осигуровка на локацията за падане, ако височината го позволява.